< Tilbage

Hvordan undgår vi mågeskrig og duelort !14-07-2015 - 17:00

Skrig fra måger og andre fugle kan være meget generende. Ligeledes kan fuglelort være irriterende.

FORBUD MOD FODRING AF FUGLE MV.

 

 

Bestyrelsen for Blegkilde I og II har besluttet at henstille til beboerne, at der ikke smides brød og lignende ud på græsplænen, for ikke at tiltrække en masse fugle i form af måger mv.

 

 

Dette påbud er begrundet i, at der er konstateret en masse fugle, som sviner beboernes altaner til, hovedsageligt de øverste.

 

Der er desuden tidligere set en enkelt rotte i området.

 

     

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen for Blegkilde I og II

< Tilbage