Kontakt bestyrelsen

Foreningen Blegkilde II har en bestyrelse der består af 3 medlemmer og 2 suppleanter.

Formand er Preben Kvistgaard Poulsen
Blegkilde Alle 51 2.th.
9000 Aalborg

Tlf. 29406412

Interesseliste - Andelsboligforeningen BlegkildeII

Andelsboligforeningen Blegkilde II har en interesseliste, der anvendes, når en bolig skal sælges.
Der er tale om en interesseliste og altså ikke en venteliste, hvor man kan blive skrevet op i en prioriteret rækkefølge.
Interesselisten udleveres til sælger, der herefter vil henvende sig til dem på interesselisten, der har ønsket en bolig svarende til den, der skal sælges.

Optagelse på interesselisten.

Du/I har fundet ind på vores hjemmeside og har læst forskellige oplysninger om foreningen, eller du/I har hørt om os på anden vis.

Hvis du/I er interesseret i at blive skrevet på vores interesseliste til en ledig andelslejlighed, er der nogle forhold der er vigtige at kende.

At købe en andelslejlighed betyder, at man køber en andel af foreningens fælles formue, der er ejendommen. Man ejer ikke sin lejlighed, men sidder til leje i vores fælles ejendom.

Indvendigt vedligehold af lejligheden varetages af beboeren. Indvendigt vedligehold omfatter maling, tapet, gulve, hårde hvidevarer, elementer i køkken og bad, skift af utætte pakninger og alle de andre småting, der kan blive slidte eller gå itu. Også vedligehold af altaner f.eks. gelændere. Eneste undtagelse er skift af varmeveksleren, som foreningen betaler.

Udvendigt vedligehold varetages af foreningen. Foreningen har en konto til vedligehold. En del af de månedlige fællesudgifter indbetales til denne konto.

Vi har ingen vicevært, man må derfor som beboer kunne klare disse ting selv.
Vi er gode til at hjælpe hinanden, så der kan altid hentes gode råd hos naboen eller bestyrelsen.

Vi har i vores forening valgt, at der er nogle opgaver vedrørende pasning af opgange og udenoms arealer, som vi selv varetager.
Det betyder, at du/I skal være indstillet på at renholde den opgang, du/I bor I, sammen med de øvrige beboere. Det er trappevask og de almindelige rengøringsopgaver, der måtte være behov for. Undtaget er vinduespudsning i opgangene, som foreningen står for.
Det betyder også, at du/I deltager i en årlig havedag, hvor vi hygger os sammen omkring nogle praktiske opgaver. Undtaget er græsklipning og hækkeklipning, som vi betaler for at få gjort.
Vi forventer af alle, at man har øje for på alle måder at passe godt på vores fælles ejendom. Dette på en måde, så ejendommen ser velholdt ud og dermed signalerer, at det er et godt sted at bo.

Vi forventer endvidere, at du/I er indstillet på at medvirke til driften af ejendommen f.eks. som bestyrelsesmedlem eller som frivillig hjælper. Vi har et Ejendomsadministrationsselskab til at varetage den daglige drift, men der er løbende opgaver vedrørende vedligehold og økonomi, som der skal tages stilling til og hånd om.

Vi er i vores forening meget bevidste om, at kun vi selv kan skabe et godt miljø, hvor det er rart at bo.

Har du spørgsmål til ovennævnte, så er du meget velkommen til at kontakte os for en uddybning.

Hvis du efter at have læst ovenstående fortsat har lyst til at blive en del af vores fællesskab, så kan du blive skrevet op på vores interesseliste.

Når en bolig bliver ledig, vil den aktuelle interesselisten blive overgivet til sælger.

Foreningen benytter firmaet Waitly til at styre interesselisten.

Bestyrelsen ser flere fordele ved at benytte Waitly:

  • Det bliver lettere for ansøgerne at ansøge om en plads på interesselisten.
  • Det bliver muligt for ansøgerne at redigere i egen ansøgning, hvis der er behov for ændringer.
  • For bestyrelsen bliver det administrative arbejde der er forbundet med at vedligeholde interesse-
listen betydeligt nemmere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Blegkilde II.

Hvordan søger jeg om optagelse på interesselisten:

Vi vil gerne bede om følgende oplysninger i ansøgningen:

I feltet ”ANSØGNING”, bedes du angive følgende:

  • Hvor mange voksne og børn skal flytte ind.
  • Hvilken lejlighedstype ansøges der om – B, C, D eller E. Se beskrivelsen af boligtyper under Ejendommen.
  • Hvem er du/I og hvad kan du/I tilføre til vores forening/fællesskab.
  • Hvornår forventer du/I at få brug for en lejlighed hos os.

Klik på linket nedenfor, udfyld oplysningerne og tryk på send:

INTERESSELISTEN

Hvis bestyrelsen har spørgsmål til din/jeres ansøgning, vil du/I blive kontaktet.

Hvis du/I har spørgsmål, så er du/I velkomne til at skrive til bestyrelsen på nedenstående mailadresse:I henhold til Persondatalovgivningen har foreningen en Privatlivspolitik. Det betyder, at vi som forening passer godt på de oplysninger du giver os.

Efter optagelse på interesselisten, vil du en gang om året blive kontaktet med henblik på afklaring af, om du fortsat ønsker at stå på listen.