Kontakt bestyrelsen

Foreningen Blegkilde II har en bestyrelse der består af 3 medlemmer og 2 suppleanter.

Formand er Preben Kvistgaard Poulsen
Blegkilde Alle 51 2.th.
9000 Aalborg

Tlf. 29406412

Emneliste - Andelsboligforeningen BlegkildeII

Andelsboligforeningen Blegkilde II har en Emneliste, der anvendes, når en bolig skal sælges.
Der er tale om en Emneliste og altså ikke en Venteliste, hvor man kan blive skrevet op i en prioriteret rækkefølge.
Emnelisten udleveres til sælger, der herefter vil henvende sig til dem på Emnelisten, der har ønsket en bolig svarende til den, der skal sælges.

Optagelse på Emnelisten.

Du/I har fundet ind på vores hjemmeside og har læst forskellige oplysninger om foreningen, eller du/I har hørt om os på anden vis.

Hvis du/I er interesseret i at blive skrevet på vores emneliste til en ledig andelslejlighed, er der nogle forhold der er vigtige at kende.

At købe en andelslejlighed betyder, at man køber en andel af foreningens fælles formue, der er ejendommen. Man ejer ikke sin lejlighed, men sidder til leje i vores fælles ejendom.

Indvendigt vedligehold af lejligheden varetages af beboeren. Indvendigt vedligehold omfatter maling, tapet, gulve, hårde hvidevarer, elementer i køkken og bad, skift af utætte pakninger og alle de andre småting, der kan blive slidte eller gå itu. Også vedligehold af altaner f.eks. gelændere. Eneste undtagelse er skift af varmeveksleren, som foreningen betaler.

Udvendigt vedligehold varetages af foreningen. Foreningen har en konto til vedligehold. En del af de månedlige fællesudgifter indbetales til denne konto.

Vi har ingen vicevært, man må derfor som beboer kunne klare disse ting selv.
Vi er gode til at hjælpe hinanden, så der kan altid hentes gode råd hos naboen eller bestyrelsen.

Vi har i vores forening valgt, at der er nogle opgaver vedrørende pasning af opgange og udenoms arealer, som vi selv varetager.
Det betyder, at du/I skal være indstillet på at renholde den opgang, du/I bor I, sammen med de øvrige beboere. Det er trappevask og de almindelige rengøringsopgaver, der måtte være behov for. Undtaget er vinduespudsning i opgangene, som foreningen står for.
Det betyder også, at du/I deltager i en årlig havedag, hvor vi hygger os sammen omkring nogle praktiske opgaver. Undtaget er græsklipning og hækkeklipning, som vi betaler for at få gjort.
Vi forventer af alle, at man har øje for på alle måder at passe godt på vores fælles ejendom. Dette på en måde, så ejendommen ser velholdt ud og dermed signalerer, at det er et godt sted at bo.

Vi forventer endvidere, at du/I er indstillet på at medvirke til driften af ejendommen f.eks. som bestyrelsesmedlem eller som frivillig hjælper. Vi har et Ejendomsadministrationsselskab til at varetage den daglige drift, men der er løbende opgaver vedrørende vedligehold og økonomi, som der skal tages stilling til og hånd om.

Vi er i vores forening meget bevidste om, at kun vi selv kan skabe et godt miljø, hvor det er rart at bo.

Har du spørgsmål til ovennævnte, så er du meget velkommen til at kontakte os for en uddybning.

Hvis du efter at have læst ovenstående fortsat har lyst til at blive en del af vores fællesskab, så kan du blive skrevet op på vores emneliste.

Når en bolig bliver ledig, vil den aktuelle emnelisten blive overgivet til sælger.

Nye ansøgere bedes udfylde skemaet nedenfor.

Når bestyrelsen har modtaget skemaet, vil du blive kontaktet på telefon.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Blegkilde II.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE PÅ EMNELISTEN.

Vi har en række spørgsmål vi gerne vil have dig til at svare på.
Du kan gøre det på forskellige måder:

  • Send en mail til mailadressen nedenfor, hvor du svarer på spørgsmålene.

  • Åbn ansøgningsskemaet på en pc. Gem skemaet på egen pc. Besvar spørgsmålene og send skemaet til mailadressen nedenfor.

  • Åbn ansøgningsskemaet på en iPad. Kopier skemaet til Pages. Besvar spørgsmålene og send skemaet til mailadressen nedenfor.I henhold til den nye Persondatalovgivning har foreningen en Privatlivspolitik. Det betyder, at vi som forening passer godt på de oplysninger du giver os.

Efter optagelse på Emnelisten, vil du en gang om året blive kontaktet med henblik på afklaring af, om du fortsat ønsker at stå på listen.


ANSØGNINGSSKEMA TIL OPTAGELSE PÅ EMNELISTE